plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nápověda | O nás

 

Přehled RSS čteček

 
 
 
 

Toto je přehled RSS čteček, které jsou nezbytné pro čtení zdrojů. PLAZOO není zodpovědné za obsah stahovaných externích webových portálů.

Pro jednoduché čtení RSS zdrojů doporučujeme - samozřejmě (!) - myPLAZOO.

Bezplatný program pro Windows
 

AmphetaDesk
Omea Reader
BlogExpress
RSSBandit
Lektora
Abilon
Awasu
RSSOwl
SharpReader
Aggie
Wildgrape NewsDesk
Sauce Reader
Feedreader
Pluck
Sage
CITA RSS Aggregator
wTicker
KlipFolio

Obchodní Software pro Windows

NewzCrawler
FeedDemon
NewzSpider

Bezplatný program pro Mac OS X
 

NewsMac
NetNewsWire
RSSOwl

Obchodní software pro Mac OS X

PulpFiction
Shrook

Software pro UNIX
 

aKregator
Straw

Pro všechny platformy
 

Mozilla Thunderbird
Sage
Habari Xenu

RSS Vám usnadní život!
 
rssreader
 
S myPLAZOO si usnadníte život s ohledem na účinné čtení a vedení Vašich zdrojů.

Register now!

Běžte na RSS!


Nápověda?

O RSS
RSS čtečka
Co je RRS Bot?
Jak můžete hledat s PLAZOO?
O PLAZOO