plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас

 ?מה המצב, חצב 
 
 
 
?מה המצב, חצב
 
Дата : Tue, 30 Nov 2010 19:02:00 GMT
Источник : Ladypine
Полный текст : http://ladypine.livejournal.com/120940.html

הגננת של יעל ביקשה שמי שיוצא לטייל יביא חצב אחד לכיתה להראות. כמובן שמיד קפצתי - מה פתאום? הרי חצב הוא גיאופיט! אבל מסתבר שלא כל גיאופיט מוגן, והחצב מוגן רק בדרום הארץ. בכל מקרה, לפי ההגיון של הגננת ... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи