plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас

 הויאגרה בלבלה את השופטת 
 
 
 
הויאגרה בלבלה את השופטת
 
Дата : Sun, 03 Jan 2010 08:12:00 GMT
Источник : HALEMO::דואר חשמלי
Полный текст : http://halemo.net/edoar/0110/0002.html

בעידן חיפוש המידע ברשת האינטרנט, מסמכים רשמיים שמכילים שגיאות כתיב, יגרמו לבעיות באיתורם על ידי אזרחים צמאי מידע. כשהשגיאה מתייחסת למילה כל כך נפוצה באינטרנט, זה יכול לרמוז שמישהי עשתה עבודה רשלנית.... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи