plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас

 iPhone :: אייפון לכל גולש 
 
 
 
iPhone :: אייפון לכל גולש
 
Дата : Sat, 16 Jan 2010 10:00:00 GMT
Источник : HALEMO::דואר חשמלי
Полный текст : http://halemo.net/edoar/0110/0004.html

לאלה שאין להם כסף לקנות אייפון ורוצים להרגיש את חווית הגלישה באינטרנט באמצעות האייפון, שלפעמים מציג אתרים בצורה שונה ממה שהם באמת, אדם אחד פיתח תוכנת הדמיה למכשיר הנייד מבית אפל.... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи