plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас

 החסימה הסודית של נטוויז'ן 013 
 
 
 
החסימה הסודית של נטוויז'ן 013
 
Дата : Wed, 10 Feb 2010 05:10:00 GMT
Источник : HALEMO::דואר חשמלי
Полный текст : http://halemo.net/edoar/0111/0002.html

חברת האינטרנט נטוויז'ן 013 חוסמת גישה שאינה גלישה לשרתי מחשב בינלאומיים המחוברים לאינטרנט. הנחת העבודה של החברה היא שלקוחות פרטיים גולשים לאתרי אינטרנט בלבד. מנויים שמחזיקים אתרים מחוץ לישראל ומבקשים... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи