plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас

 כך הפליצה המשטרה את הפדופיל הכי גדול 
 
 
 
כך הפליצה המשטרה את הפדופיל הכי גדול
 
Дата : Thu, 11 Feb 2010 07:30:00 GMT
Источник : HALEMO::דואר חשמלי
Полный текст : http://halemo.net/edoar/0111/0003.html

הוא תואר כפדופיל המסוכן ביותר שנעצר בישראל. סיפרו עליו שהוא קיים שיחות עם 1000 ילדות קטנות. יודעי דבר ידעו לפמפם שיש לו את אחד מארכיוני המידע הכי גדולים שנמצא אצל פדופיל. והכל במטרה אחת: לחסל סיפור ת... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи