plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас

 הבלוף הגדול של בתי המשפט: מצלמות שלא מקליטות 
 
 
 
הבלוף הגדול של בתי המשפט: מצלמות שלא מקליטות
 
Дата : Sun, 28 Feb 2010 10:15:00 GMT
Источник : HALEMO::דואר חשמלי
Полный текст : http://halemo.net/edoar/0111/0006.html

חשיפה: גורמים בהנהלת בתי המשפט מבלפים את הציבור ואת ציבור השופטים המאויימים. למראית עין, בהרבה בתי משפט מותקנות מצלמות אבטחה על מנת לתעד הנכנסים והיוצאים משערי בית המשפט. אלא שמסמכים שונים חושפים את ... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи