plazoo.com
Add Feed | New Search | Preferences | About Us

 Politi og skolebarn sammen i aksjon mot raske syklister 
 
 
 
Politi og skolebarn sammen i aksjon mot raske syklister
 
Date : Wed, 19 Apr 2017 13:16:00 GMT
Source : aftenbladet.no - Stavanger Aftenblad
Link : http://www.aftenbladet.no/lokalt/Politi-og-sk
olebarn-sammen-i-aksjon-mot-raske-syklister-5
42303b.html#xtor=RSS-3

– Noen er ganske flinke, men andre kjører fort, sier 9 år gamle Andreas som onsdag morgen stod på gang- og sykkelveien ved Grannes skole og leverte ut lapper til syklistene.... >>>>>
 
ClipBox

add clipping to ClipBox

Enclosed item 

https://sa.mnocdn.no/images/fd
aa0bb5-5e95-4346-8654-7319f7bd
0431?fit=crop&h=270&q=80&w=480