plazoo.com
Add Feed | New Search | Preferences | About Us

 Høstferie 
 
 
 
Høstferie
 
Date : Mon, 09 Oct 2006 20:54:00 GMT
Source : Die helle ist Helene
Link : http://diehelle.weblogg.no/091006205421_uken_
fr_hstferien_min.html

Jeg vil fortelle litt om haiketuren til u-landslinja, som var fra forrige torsdag til lørdag/søndag. Klassen vår skal til Guatemala etter jul. Da skal vi drive med forskjellig feltarbeid. Komme i kon... >>>>>
 
ClipBox

add clipping to ClipBox