plazoo.com
Add Feed | New Search | Preferences | About Us

 Øyeblikk 
 
 
 
Øyeblikk
 
Date : Mon, 16 Oct 2006 21:41:00 GMT
Source : Die helle ist Helene
Link : http://diehelle.weblogg.no/161006214124_yebli
kk.html

Det har hendt at jeg har fått en spesiell følelse som varer i omtrent bare et sekund. Jeg har funnet ut at denne følelsen kan være en slags definisjon på lykke. Jeg kan ikke forklare hvorfor jeg mene... >>>>>
 
ClipBox

add clipping to ClipBox