plazoo.com
Add Feed | New Search | Preferences | About Us

 Heim te mor 
 
 
 
Heim te mor
 
Date : Thu, 19 Oct 2006 18:42:00 GMT
Source : Det er den draumen me ber på
Link : http://gaia.weblogg.no/191006184231_heim_te_m
or.html

Ja, for eg er heime. Eg er i heaven. Nokon veit kva eg pratar um... Eg er ikkje åleine om å dra heim denne helga. Alle i Bergen dreg heim. Eller, eg veit ikkje om Azzi skal heim. Men eg reknar med de... >>>>>
 
ClipBox

add clipping to ClipBox