plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Death sentence too final, mistakes can be made - Justice Lovelace-Johnson 
 
 
 
Death sentence too final, mistakes can be made - Justice Lovelace-Johnson
 
Datum : Mon, 09 Dec 2019 16:16:00 GMT
Zdroj : Ghana News
Odkaz : http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArc
hive/Death-sentence-too-final-mistakes-can-be
-made-Justice-Lovelace-Johnson-810274

Supreme Court judge nominee, Avril Lovelace-Johnson, has kicked against the death penalty sentence.... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu