plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Microsoft detailně popsal, co Windows 10 zasílají domů 
 
 
 
Microsoft detailně popsal, co Windows 10 zasílají domů
 
Datum : Wed, 12 Apr 2017 09:01:00 GMT
Zdroj : eMag.cz - Clanky
Odkaz : http://magazin.stahuj.centrum.cz/microsoft-de
tailne-popsal-co-windows-10-zasilaji-domu/?ut
m_medium=rss-magazin&utm_source=rss-microsoft
-detailne-popsal-co-windows-10-zasilaji-domu&
utm_campaign=rss-stahuj

Od prvních vývojových verzí Desítek se spekuluje nad tím, zda Microsoft skrze svůj systém o uživatelích nezískává až příliš mnoho informací. Windows 10 skutečně odesílají nejrůznější statistiky a tep... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu