plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Zástavní smlouva 
 
 
 
Zástavní smlouva
 
Datum : Tue, 11 Apr 2017 10:22:00 GMT
Zdroj : business.center.cz
Copyright : (C) 1998 - 2018 Internet Info, s.r.o.
Odkaz : http://business.center.cz/business/sablony/s2
67-zastavni-smlouva.aspx

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn. Předmětem zástavně-právního vztahu je zástava, která ... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu