plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Will Windows 10 really make your laptop battery last longer? 
 
 
 
Will Windows 10 really make your laptop battery last longer?
 
Datum : Wed, 19 Apr 2017 11:48:00 GMT
Zdroj : Yahoo! Finance: msft News
Copyright : Copyright (c) 2020 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Odkaz : http://finance.yahoo.com/r/5f7ac2f9-c515-3af9
-adbb-775c98926c9e/will-windows-10-really-mak
e-your-laptop-battery-last-longer/#ftag=YHF87
e0214?yptr=yahoo&.tsrc=rss

Microsoft's next major upgrade promises to squeeze power consumption.... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu