plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Zemědělci nechtějí vpustit na trasu D35 stavbaře a archeology 
 
 
 
Zemědělci nechtějí vpustit na trasu D35 stavbaře a archeology
 
Datum : Thu, 13 Apr 2017 17:44:00 GMT
Zdroj : České noviny - ekonomika
Copyright : ČTK (www.ctk.cz)
Odkaz : http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zemedelci-ne
chteji-vpustit-na-trasu-d35-stavbare-a-archeo
logy/1473310?utm_source=rss&utm_medium=feed

Časy (Pardubicko) - Zemědělci hospodařící na pozemcích v trase budoucí dálnice D35 z nich dnes nechali policií vyvést geodety, kteří chtěli vytyčit koridor pro chystaný záchranný...... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu

Příloha 

http://i3.cn.cz/7/1310115026_b
ozi-muka.jpg