plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас
Новости компанийНовости предприятий Германии |

 Албанија ќе го усогласува земјоделството со стандардите на ЕУ 
 
 
 
Албанија ќе го усогласува земјоделството со стандардите на ЕУ
 
Дата : Wed, 03 Dec 2014 20:11:00 GMT
Источник : SETimes news
Полный текст : http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/m
k/features/setimes/features/2014/08/04/featur
e-01

Студија финансирана од ЕУ ја мапира состојбата на земјоделството во Албанија и сугерира во кои области се најпотребни стандардите на Унијата.... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи