plazoo.com
Добавить RSS ленту | Новый поиск | Настройки | О нас
Новости компанийНовости предприятий Германии |

 Црна Гора и Турција ги зајакнуваат воените врски 
 
 
 
Црна Гора и Турција ги зајакнуваат воените врски
 
Дата : Wed, 03 Dec 2014 20:11:00 GMT
Источник : SETimes news
Полный текст : http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/m
k/features/setimes/features/2014/11/05/featur
e-01

Воената соработка меѓу Турција и Црна Гора ќе биде од полза за кандидатурата на Подгорица за влез во НАТО, велат официјалните претставници.... >>>>>
 
Ваши записи

добавить в записи