plazoo.com
Feed hinzufügen | Tools | Neue Suche | Einstellungen | Über PLAZOO

 Česká republika zůstává mezi nejlépe hodnocenými zeměmi v rámci boje proti o ... 
 
 
 
Česká republika zůstává mezi nejlépe hodnocenými zeměmi v rámci boje proti obchodování s lidmi
 
Datum : Fri, 26 Jun 2020 06:58:00 GMT
Quelle : Ministerstvo vnitra České republiky - Aktuality
Link : http://www.mvcr.cz/clanek/ceska-republika-zus
tava-mezi-nejlepe-hodnocenymi-zememi-v-ramci-
boje-proti-obchodovani-s-lidmi.aspx

Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi za rok 2019 (Trafficking in Persons Report 2020, tzv. TIP REPORT), kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, zůstává Česká republika mezi nejlépe ... >>>>>
 
ClipBox

Diesen Artikel in die ClipBox