plazoo.com
Feed hinzufügen | Tools | Neue Suche | Einstellungen | Über PLAZOO

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v oddělení pobytového ... 
 
 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v oddělení pobytového správního řízení (ID 30311073)
 
Datum : Fri, 26 Jun 2020 08:16:00 GMT
Quelle : Ministerstvo vnitra České republiky - Aktuality
Link : http://www.mvcr.cz/clanek/oamp-vyberove-rizen
i-na-sluzebni-misto-ministerskeho-rady-v-odde
leni-pobytoveho-spravniho-rizeni-id-30311073.
aspx

Platné do 6. 7. 2020, 13. PT, č. j.: MV-98939-3/SP-2020... >>>>>
 
ClipBox

Diesen Artikel in die ClipBox