plazoo.com
Feed hinzufügen | Tools | Neue Suche | Einstellungen | Über PLAZOO

 November går mot slutten 
 
 
 
November går mot slutten
 
Datum : Mon, 27 Nov 2006 19:13:00 GMT
Quelle : Die helle ist Helene
Link : http://diehelle.weblogg.no/271106191356_novem
ber_gr_mot_slutten.html

I forrige uke var de to u-landslinjene (vi kaller dem Guatemala og Nicaragua-klassene) på fjellgården Mokk. Der var vi i tre dager, for å forberede oss litt mer til studieturen. På vei opp kjørte vi ... >>>>>
 
ClipBox

Diesen Artikel in die ClipBox