plazoo.com
Feed hinzufügen | Tools | Neue Suche | Einstellungen | Über PLAZOO

 Regjeringen bommer på landbrukspolitikken 
 
 
 
Regjeringen bommer på landbrukspolitikken
 
Datum : Tue, 11 Apr 2017 03:41:00 GMT
Quelle : VG RSS
Link : http://www.vg.no/nyheter/meninger/landbruk/re
gjeringen-bommer-paa-landbrukspolitikken/a/23
970587/

Når en statsråd går på en smell fra sine egne, er det mye som tyder på at politikken ikke er veldig gjennomtenkt.... >>>>>
 
ClipBox

Diesen Artikel in die ClipBox