plazoo.com
Add Feed | New Search | Preferences | About Us
Company News

 Ambitiøs udstilling snubler over sig selv 
 
 
 
Ambitiøs udstilling snubler over sig selv
 
Date : Wed, 19 Apr 2017 09:34:00 GMT
Source : Politiken.dk - Forsiden
Copyright : Copyright 2016, Politiken
Link : http://politiken.dk/kultur/kunst/kunstanmelde
lser/art5915589/Ambiti%C3%B8s-udstilling-snub
ler-over-sig-selv

'Welcome Too Late' giver små smagsprøver fra en samling kunstnere, der ikke alle er lige interessante.... >>>>>
 
ClipBox

add clipping to ClipBox