plazoo.com
Add Feed | New Search | Preferences | About Us
Company News

 »Jeg tænker over, hvilket liv jeg byder mine børn, når jeg turnerer hele tiden« 
 
 
 
»Jeg tænker over, hvilket liv jeg byder mine børn, når jeg turnerer hele tiden«
 
Date : Wed, 19 Apr 2017 15:15:00 GMT
Source : Politiken.dk - Forsiden
Copyright : Copyright 2016, Politiken
Link : http://politiken.dk/kultur/art5915834/%C2%BBJ
eg-t%C3%A6nker-over-hvilket-liv-jeg-byder-min
e-b%C3%B8rn-n%C3%A5r-jeg-turnerer-hele-tiden%
C2%AB

Sigurd Barrett har læst Sebastians Kleins faderbog, og den har sat tanker i gang.... >>>>>
 
ClipBox

add clipping to ClipBox