plazoo.com
Add Feed | New Search | Preferences | About Us
Company News

 TV2000 p?ech?z? do DVB-S2 
 
 
 
TV2000 p?ech?z? do DVB-S2
 
Date : Sat, 15 Apr 2017 20:20:00 GMT
Source : Parabola.cz - V?? satelitn? server
Copyright : 2004 - 2017 Parabola.cz. All rights reserved.
Link : http://www.parabola.cz/zpravicky/27670/tv2000
-prechazi-do-dvb-s2/

Italsk? katolick? televizn? kan?l TV2000, kter? je ???en z evropsk? orbit?ln? pozice Eutelsat Hot Bird na pozici 13?E, p?ech?z? na nov?j?? vys?lac? standard DVB-S2 a modulaci 8PSK. Nov? distribuce je... >>>>>
 
ClipBox

add clipping to ClipBox