plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Changeset (48214): Docs: Improve documentation for the `$prev_value` paramet ... 
 
 
 
Changeset (48214): Docs: Improve documentation for the `$prev_value` parameter and return ...
 
Datum : Mon, 29 Jun 2020 21:20:00 GMT
Zdroj : WordPress Trac
Odkaz : http://core.trac.wordpress.org/changeset/4821
4

Docs: Improve documentation for the $prev_value parameter and return result of various metadata update functions. Props stevenlinx. Fixes #50502. See #49572.... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu