plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Slovak Telekom otev?e dal?? transpond?r 
 
 
 
Slovak Telekom otev?e dal?? transpond?r
 
Datum : Fri, 14 Apr 2017 17:56:00 GMT
Zdroj : Parabola.cz - Váš satelitní server
Copyright : 2004 - 2020 Parabola.cz. All rights reserved.
Odkaz : http://www.parabola.cz/zpravicky/27666/slovak
-telekom-otevre-dalsi-transponder/

Spole?nost Slovak Telekom (ST) chyst? zm?ny v distribuci n?kter?ch program? a p?esun na jin? transpond?r. Po Velikonoc?ch za?ne oper?tor ST pou??vat nov? transpond?r na satelitu Intelsat 10-02 (1?W).... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu