plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 TV2000 p?ech?z? do DVB-S2 
 
 
 
TV2000 p?ech?z? do DVB-S2
 
Datum : Sat, 15 Apr 2017 20:20:00 GMT
Zdroj : Parabola.cz - Váš satelitní server
Copyright : 2004 - 2020 Parabola.cz. All rights reserved.
Odkaz : http://www.parabola.cz/zpravicky/27670/tv2000
-prechazi-do-dvb-s2/

Italsk? katolick? televizn? kan?l TV2000, kter? je ???en z evropsk? orbit?ln? pozice Eutelsat Hot Bird na pozici 13?E, p?ech?z? na nov?j?? vys?lac? standard DVB-S2 a modulaci 8PSK. Nov? distribuce je... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu