plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Ukrajinsk? platforma Kraina TV s region?ln?mi kan?ly 
 
 
 
Ukrajinsk? platforma Kraina TV s region?ln?mi kan?ly
 
Datum : Sun, 16 Apr 2017 18:40:00 GMT
Zdroj : Parabola.cz - Váš satelitní server
Copyright : 2004 - 2020 Parabola.cz. All rights reserved.
Odkaz : http://www.parabola.cz/zpravicky/27671/ukraji
nska-platforma-kraina-tv-s-regionalnimi-kanal
y/

V nejbli??? dob? se na satelitu Amos 7 ( 4?W) objev? nov? ukrajinsk? platforma Kraina TV. Bude se skl?dat z region?ln?ch stanic, kter? tak v?bec poprv? ve sv? historii budou vys?lat po cel? Ukrajin? ... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu