plazoo.com
Přidejte Váš zdroj | Nové hledání | Nastavení | O nás

 Konec televizn?ho pir?tstv? v ?esku 
 
 
 
Konec televizn?ho pir?tstv? v ?esku
 
Datum : Tue, 18 Apr 2017 08:09:00 GMT
Zdroj : Parabola.cz - Váš satelitní server
Copyright : 2004 - 2020 Parabola.cz. All rights reserved.
Odkaz : http://www.parabola.cz/zpravicky/27674/konec-
televizniho-piratstvi-v-cesku/

Televizn? trh se v ?esku pomalu o?i??uje. Skon?ila doba pravideln?ho neleg?ln?ho vys?l?n?. Nejv?razn?ji je situace patrn? u slovensk?ch televizn?ch stanic dostupn?ch na ?esk?m ?zem?. Doposud bylo zce... >>>>>
 
ClipBox

Přidat záznamy do ClipBoxu